top of page
 Scandic-Forest | meža īpašumu apsaimniekošana

MEŽA ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANA

Atbildīgs saimnieks savu māju uztur kārtībā. Arī mežam ir nepieciešams saimnieks, kurš regulāri to apseko un veic darbus tā, lai mežs nestu iespējami lielāko gandarījumu un ienākumus.

Uztici meža īpašumu apsaimniekošanu Scandic Forest: 

1Profesionāla meža kopšana un izmantošana

Veicam pilna cikla īpašumu apsaimniekošanu (skatīt citi pakalpojumi). Darbinieki ir kvalificēti, pieredzējuši, un var nodrošināt efektīvu meža kopšanu, izmantošanu un Eiropas līdzekļu piesaisti.

2. Labāka peļņa

Scandic Forest var iegūt lielāku peļņu no meža izmantošanas, nekā to var paveikt saimniekojot individuāli. Spējam radīt peļņu gan meža īpašniekam, gan uzņēmumam.

3. Ilgtspējīga meža apsaimniekošana

Apsaimniekojam īpašumus pēc augstākajiem standartiem. Izmantojam zināšanas par meža ekoloģiju un vides aizsardzību, lai nodrošinātu, ka meži ir ilgtspējīgi un saglabājas nākotnē.

Ja vēlies apsaimniekot savu īpašumu, bet nevari izlemt ar kuru darbu, lai sāk un kā to pareizi veikt, tad sazinies ar mums. Labprāt dalamies ar mūsu pieredzi un padomiem.

Darbus nepieciešams sadalīt pa posmiem:

01

Veikt meža vērtējumu jeb meža taksāciju

Mežs tiek sadalīts “puzles gabalos” jeb nogabalos. Vienā vietā aug egles, citā bērzi, alkšņi. Īpašumā var būt lauces, aplūdušas vietas, jaunaudzes. Katra no šīm vietām ir jāizdala atsevišķi.

02

Sastādīt apsaimniekošanas plānu

Katrā no nogabaliem nepieciešams atzīmēt kādus darbus nepieciešams veikt.

Piemēram:

Jaunaudzes - veikt retināšanu

Ja egļu nogabalos ir izgāzti koki - veikt sanitāro cirti 

Neretinātos bērzos - veikt kopšanas cirti 

Pieaugušos kokos - saplānot vienmērīgu meža nociršanu

Lauces - apstādīt ar jauniem stādiņiem.

03

Veikt izstrādi

Izstrāde ietver arī palīgdarbības kādas jāveic, lai sāktu koku ciršanu

Piemēram:

Atzīmēt dabā mežizstrādei paredzētos nogabalus ar krāsu vai vizūrām

Sagavot skices, saņemt no Valsts meža dienesta atļauju par koku ciršanu

Kailcirtei paredzētajos nogabalos veikt dastošanu

Apzināt, cik liels būs kokmateriālu iznākumus un apzināt uz kurieni tie tiks piegādāti, lai noskaidrotu cenas.

Veikt koku ciršanu un pievešanu

04

Sakārtot īpašumu

Pēc koku ciršanas un pievešanas dažkārt teritorija ir jāsakopj.

Piemēram:
Jānolīdzina rises

Jāizņem no grāvjiem, strautiem pagaidu tilti

05

Audzes atjaunošana

Audzi var atjaunot dabiski. Tas nozīmē nedarīt neko, kamēr mežs pats neatjaunojas. 

Audzi atjaunot mākslīgi - stādīt. Tas nozīmē, ka būs nepieciešams sagatavot augsni ar speciālu frēzi, pasūtīt stādiņus un veikt stādīšanu. 

Scandic-Forest | meža īpašumu apsaimniekošana

MEŽA ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANA

Ja darbus veiksiet paši, labprāt sniegsim padomu, kā paša spēkiem to paveikt

Gadījumā, ja nepieciešams veikt darbus, kuros Jums nav pieredzes, tad sazinieties ar mums un vienosimies par darbu izcenojumu.

Šie darbi ir mūsu ikdiena.

Scandic Forest - uzņēmums ar ilgstspējīgu meža zemju apsaimniekošanu.

bottom of page